Na bijna 4 jaar blijft het bezoekersaantal (te) laag

Het Alzheimercafé wil d.m.v. presentaties, lezingen, films en uitwisselen van ervaringen dementie bespreekbaar maken en houden.
Het landelijke concept werkt op vele plaatsen uitstekend, maar in Schagen blijft het bezoekersaantal achter.
Maar waarom zou er in Schagen geen bestaansrecht zijn voor een Alzheimercafé?
Duidelijkheid of a. onze locatie de juiste is (restaurant in De Bron) b. wij de juiste onderwerpen agenderen c. of wij deze onderwerpen goed presenteren d. of wij op de juiste manier bekendheid geven aan deze activiteit.
Iedere tweede woensdag van de maand is er ‘s avonds een café. Daar zijn 6 vrijwilligers en twee casemanagers aanwezig. De avonden worden gewoon slecht bezocht, hoewel er meer dan 80 uitnodigingen verstuurd worden, er een 20-tal flyers opgehangen worden in winkels en bij dienstverlenende instanties en een advertentie in een huis-aan-huisblad geplaatst wordt.

Scroll naar boven