schrijven van een goed subsidie/sponsor verzoek & hulp bij het zoeken naar fondsen en bedrijven die wij aan kunnen schrijven en hoe we dit het beste aan kunnen pakken.

“Blazen in Schagen” is een muziekproject die Schagens Harmonie gaat verzorgen op twee basisscholen in Schagen en één in Schagerbrug!

Tijdens 8 groepslessen van 45 minuten, maximaal 15 kinderen per groep en 2 groepen tegelijk, worden de beginselen van het bespelen van een blaasinstrument aangeleerd.
Daarbij moet gedacht worden aan het lezen van het notenschrift, blaastechniek en het gezamenlijk musiceren. Na deze 8 weken vindt er een spetterend slotconcert plaats met het opleidingsorkest van Schagens Harmonie! In het schooljaar 2015/2016 verzorgen wij vanaf de herfstvakantie 3 blokken van 8 lessen op de scholen.

De lessen worden gegeven door vakdocenten muziek. Dit gebeurt op de school zelf tijdens de schooluren. De kinderen krijgen voor de duur van het project een instrument in bruikleen. De instrumenten worden uitgeleend door Schagens Harmonie.

Het doel van dit project is tweeledig.
 Mede op basis van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat muziek maken en naar muziek luisteren de schoolprestaties verbeterd. Daarnaast draagt het bespelen van een instrument bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen, bevordert het discipline en doorzettingsvermogen en helpt het bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Wij vinden het daarom belangrijk om het maken van muziek te promoten.
 Wij proberen als harmonieorkest meer bekendheid te krijgen. Uiteraard hopen wij dat veel kinderen enthousiast raken en ervoor kiezen om muzieklessen te gaan volgen en plaats nemen in ons opleidingsorkest.

Schagens Harmonie biedt deze lessen gratis aan. De school en de kinderen kunnen dus kosteloos meedoen aan dit project. Voor Schagens Harmonie zijn er wel kosten aan verbonden. De docenten moeten worden betaald, het lesprogramma is aangeschaft en voor de klarinetten en saxofoons moeten rieten worden aangeschaft.

Het kostenplaatje voor deze 24 lessen kost Schagens Harmonie ongeveer € 80,- per les exclusief reiskosten voor de docenten. Het lesprogramma heeft ons € 208,- gekost. De prijs van de rieten heb ik opgevraagd. Al met al een kostenplaatje van rond de € 2.500,-.

Voor de schooljaren volgend op het huidige schooljaar is het mogelijk dat scholen subsidie aanvragen voor een project als dit. Hiervoor is Impuls muziekonderwijs en Meer muziek in de klas in het leven geroepen. Maar dat is pas voor volgend jaar.
Om de kosten voor dit jaar te dekken willen wij subsidieverzoeken indienen bij fondsen en sponsoren zoeken onder de Schager ondernemers.

Wij hebben twee vragen aan de Schager Uitdaging:
1. Wij zoeken hulp bij het schrijven van een goed subsidie/sponsor verzoek.
2. Wij zoeken hulp bij het zoeken naar fondsen en bedrijven die wij aan kunnen schrijven en hoe we dit het beste aan kunnen pakken.

Schagens Harmonie zal deelnemen aan de workshop: samenwerken met bedrijven van 10 november a.s.

Scroll naar boven