MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Uitdaging dragen.

Jolijn van Dijk - manager Schager Uitdaging
06-22191144 | info@schageruitdaging.nl

Manager

Zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer ondersteun ik diverse partijen waaronder Ondernemers Federatie Schagen, Stichting Kunstroute Zijpe, KHN Schagen én de Schager Uitdaging.

Mijn werkzaamheden zijn het coördineren van deze organisaties en ik ben betrokken bij de ontwikkeling en organisatie van evenementen, projecten en initiatieven waarbij samenwerking cruciaal is. Ik werk samen met mensen die zich belangeloos inzetten voor goede, belangrijke, bijzondere en soms onmisbare ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze gemeente Schagen.

“Het is fantastisch om samen met het bestuur van de Schager Uitdaging, de matchgroep, bedrijven, maatschappelijke organisaties, de gemeente en alle inwoners te werken aan het leggen van verbindingen tussen verenigingen en het lokale bedrijfsleven en daarmee unieke en betekenisvolle samenwerkingsverbanden te stimuleren.”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Bote-Nieuwland-Schager-Uitdaging.jpg
Bote Nieuwland - Ondersteuner
Notulist en helpende hand!

“Nog steeds enthousiast ben ik als vrijwilliger notulist bij de Schager Uitdaging en verbonden bij alle vergaderingen van de SU. Helaas afgelopen jaar (2020) geminimaliseerd. Dit jaar hopelijk weer – full swung – live vergaderen.”

Jolanda-Jacobs-Schager-Uitdaging.jpg
Jolanda Jacobs - Ondersteuner
Jolanda Jacobs Fotografie

Als fotograaf bij de Schager Uitdaging kan ik mijn lokale betrokkenheid inzetten door mooie matches op beeld vast te leggen.

Co-Wiskerke-Schager-Uitdaging.jpg
Co Wiskerke - Ondersteuner
Initiatiefnemer en ambassadeur

“Omdat ik als vrijwilliger veel mensen spreek, signaleer ik vaak kleine of grote problemen.De Schager Uitdaging helpt hierbij. Hier helpen bedrijven lokale verenigingen en stichtingen.”

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het lokale bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Rikwin-van-Zanten-matchgroep-Schager-Uitdaging.jpg
Rikwin van Zanten - matchgroep

“Mijn naam is Rikwin van Zanten, betrokken bij de Schager Uitdaging. Uit ervaring vanuit het verenigingsleven in mijn woonplaats Schagerbrug besef ik hoe belangrijk het is dat we als verenigingen/stichtingen warme contacten onderhouden met het bedrijfsleven. Zeker nu in deze tijd hebben we elkaar hard nodig en werken we samen naar een gezellige, gezonde en gelukkige toekomst.”

Gerda-Venema-matchgroep-Schager-Uitdaging.jpg
Gerda Venema - matchgroep
Trans4mate

“De Schager Uitdaging is een geweldig initiatief waarbij ik mijn kennis, fotografie en netwerk kan inzetten ten behoeve van non profit organisaties in Schagen. Als ondernemer vind ik het belangrijk om iets terug te doen voor de maatschappij en daarom past de formule van de Uitdaging bij mij.”

Hans-Bouterse-matchgroep-Schager-Uitdaging.jpg
Hans Bouterse - matchgroep
Ondernemers Federatie Schagen

“De Schager Uitdaging heeft een brugfunctie tussen het bedrijfsleven en de verenigingen in Schagen. Via de Schager Uitdaging kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van goederen en diensten.”

Marieke Kuit
Marieke Webdesign

“Ik ben Marieke Kuit van Marieke Webdesign. De Schager Uitdaging vind ik een mooi initiatief waar ik mij als ondernemer graag bij aansluit. Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn, ook met mijn bedrijf. Dus ja, ik word blij van de Schager Uitdaging!”

Bram Kockx
Regio Talent

“Hallo, leuk je te leren kennen! Mijn naam is Bram Kockx en binnen de Schager Uitdaging draag ik met veel plezier mijn steentje bij aan het maken van mooie matches tussen het bedrijfsleven en de vele verenigingen in Schagen.”

Zelf mee doen in de matchgroep?
Meld je dan direct aan!

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Schager Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de manager.

Henk-van-Zanten-bestuur-Schager-Uitdaging.jpg
Henk van Zanten - voorzitter Schager Uitdaging
Bejo Zaden (gepensioneerd)

“In de tijd van elkaar helpen vind ik dat de verbinding zoeken tussen het maatschappelijk veld – zeg maar vrijwilligers – en het bedrijfsleven, een hele mooie Uitdaging is.”

Arno-Mulder-bestuur-Schager-Uitdaging.jpg
Arno Mulder - secretaris Schager Uitdaging
Rabobank Organisatie

“Mijn naam is Arno Mulder. Ik ben werkzaam bij de Rabobank Organisatie en vanuit de historie nauw verbonden met het werkgebied Schagen. Voor mij staat de Schager Uitdaging voor een mooie verbinding tussen het bedrijfsleven aan de ene kant en de verenigingen en stichtingen in de gemeente Schagen aan de andere kant.

Hulp en daarmee het veilig stellen van het voortbestaan van de verenigingen en stichtingen zorgt voor een enorme verrijking van het gebied. Daar ben ik trots op.”

Marjolein-Deutekom-bestuur-Schager-Uitdaging.jpg
Marjolein Deutekom - penningmeester Schager Uitdaging
She knows how en Pand Raak

“Samen het verschil maken, dat is wat de Schager Uitdaging doet en dat is waarom ik direct ja zei toen mij werd gevraagd een steentje bij te dragen. Ik doe dat door als bestuurslid verbindingen te leggen tussen hetgeen de Stichting vraagt en mijn netwerk eventueel biedt. Of andersom. Naast mijn bijdrage leveren, leer ik ook ontzettend veel. Over bestuurswerk bijvoorbeeld en over de verschillende wegen die binnen onze gemeente lopen. Een mooie win-win waar ik simpelweg erg blij van word.

Was getekend Marjolein Deutekom. 43 jaar. Geboren, niet getogen, maar inmiddels wel weer woonachtig en werkzaam als ondernemer in het mooie Schagen. Moeder van Dirk en Faas. Vriendin van Sander. Dol op teksten (schrijven en lezen). En op de zon…”

Bas-Burlage-bestuur-Schager-Uitdaging.jpg
Bas Burlage - bestuurslid Schager Uitdaging
Bejo Zaden

“In mijn dagelijks leven als Recruitment Advisor bij Bejo Zaden in Warmenhuizen maak ik dagelijks de verbinding tussen vraag en aanbod. Hoe mooi is het dan dat ik als inwoner van de gemeente Schagen mijn steentje mag bijdragen bij een organisatie die de verbinding maakt tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in de regio.

De bereidheid om elkaar te helpen is groot in onze gemeente. Soms is het een uitdaging om de juiste match te maken maar uiteindelijk lukt het eigenlijk altijd. Door ons grote netwerk en kennis van de regio kunnen we elkaar helpen. Samen komen we verder.”

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente Schagen en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

Scroll naar boven