HOOM heeft Muziekschool Da Capo Schagen advies gegeven over organisatieontwikkelingen

HOOM heeft Muziekschool Da Capo Schagen advies gegeven over organisatieontwikkelingen. Het bestuur en de coördinator van muziekschool Da Capo hebben twee afspraken gehad, en wel op 12 december 2018 en op 8 mei. Het eerste gesprek was oriënterend: gericht op de algemene organisatie en het toekomstbeeld. Het tweede gesprek ging daar dieper op in nadat er een paar “huiswerkopdrachten” waren gegeven.

Als tegenprestatie heeft HOOM een referentie/ muziekadvies gekregen.

matchnr. 8

Deze match is gemaakt tijdens de Beursvloer 2018.

Scroll naar boven