Rode Kruis zamelt beschermingsmiddelen coronavirus in

Door het coronavirus is er een nijpend tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis start daarom een centrale inzamelactie.

De Schager Uitdaging zet het eigen netwerk in om op zoek te gaan naar voorraad! Ben jij werkzaam in de voedings-, staal-, chemie-, beauty-industrie of in de bouw en is jouw productie minder dan normaal? Dan heb je wellicht één van die medische hulpmiddelen op voorraad. Maskers, handschoenen, brillen…

Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn.

Op deze website van de rijksoverheid vind je de producten die nodig zijn. Het gaat om de volgende middelen:

  • Ffp2 maskers
  • Schorten
  • Handschoenen
  • Beschermingsbrillen
  • FFP1 en 3 maskers
  • Chirurgische maskers
  • Desinfectantia
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
  • Beademingsapparatuur

Wil je een van deze producten doneren? Neem dan contact op via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl.

Om de inzameling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken we géén contact op te nemen over producten die niet op de lijst staan.

Centrale inzameling

Vanwege de heersende tekorten aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen, heeft de overheid de officiële verkoop van al deze middelen overgenomen om te zorgen dat ze op de juiste plek terecht komen. Maar intussen zijn in andere branches nog materialen beschikbaar die voldoen aan de officiële eisen. Denk bijvoorbeeld aan de spullen die schilders, asbestsaneerders, tuinders en aannemers gebruiken. Zij bieden hun middelen al spontaan aan, maar dit werd vooralsnog niet landelijk gecoördineerd. Daardoor was verdeling op basis van prioritering vooralsnog niet mogelijk. De centrale inzameling via het Rode Kruis moet dit veranderen. Om de inzameling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken we géén contact op te nemen over producten die niet op de lijst staan.

Wil je een van deze producten doneren? Neem dan contact op via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl.

Scroll naar boven