GEZOCHT: 50 Stoelen voor Schagens Harmonie

11 augustus 2020

De Schager Uitdaging zoekt 50 stoelen zonder zijleuning voor Schagens Harmonie. Als tegenprestatie biedt Schagens Harmonie een (gratis) optreden, een aubade of serenade voor de gulle gever(s). Schagens Harmonie benut al jarenlang de “talentenvloer” van Cultuurhuis Markt 18 in Schagen. Elke woensdagavond wordt daar door zowel het leerlingenorkest als het “grote orkest” gerepeteerd. Het orkest telt ca 45 mensen.

Door de nieuwe standaardregels vanwege Corona, die ook voor orkesten gelden, moeten de leden 1,5 meter van elkaar zitten. Daardoor voldoet de huidige ruimte niet meer en heeft Schagens Harmonie een alternatieve locatie gevonden. Dit betreft de niet meer in gebruik zijnde gymnastiekzaal in de Vincent van Goghlaan in Schagen. De ruimte voldoet daar, evenals de (natuurlijke) ventilatie, maar hierdoor is Schagens Harmonie dus plotseling op zoek naar 50 stoelen voor het komende seizoen. Kunt u ons helpen? Neem contact met ons op via info@schageruitdaging.nl.

Deel het bericht:
"GEZOCHT: 50 Stoelen voor Schagens Harmonie"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Search

Het laatste nieuws

Scroll naar boven