Eerste bijdrage ‘Fonds zonneparken Schagen’ tijdens feestelijke opening

14 september 2020

Vanaf 2 december is via www.schageruitdaging.nl aanvullende informatie te vinden over o.a. de fondscriteria en de wijze waarop een aanvraag ingediend kan worden.

Op 14 september is het zonnepark van Kolksluis Solar B.V. aan de Parallelweg 45-47 in ’t Zand feestelijk in gebruik genomen. Daarmee is tegelijk een eerste bijdrage in het ‘Fonds zonneparken Schagen’ gestort. Kolksluis Solar B.V. overhandigt een bedrag van €10.000,- aan het Fonds voor zonneparken in Schagen. Deze bijdrage wordt verdubbeld met een eenmalige bijdrage vanuit gemeente Schagen.

Vrijwillige bijdrage

Kolksluis Solar B.V. heeft aangegeven de uitgangspunten van het fonds te omarmen. Zij vinden participatie belangrijk en hebben besloten een vrijwillige bijdrage ter waarde van € 10.000 in het ‘Fonds zonneparken Schagen’ te storten. De aanvraag van het zonnepark is gedaan voordat het beleid voor zonneparken was vastgesteld en het fonds was opgericht. Hierdoor was de bijdrage niet verplicht.

 

Eenmalige bijdrage

Vanuit het duurzaamheidsprogramma heeft gemeente Schagen besloten de bijdrage van Kolksluis Solar B.V. in het ‘Fonds zonneparken Schagen’ te verdubbelen. “Hiermee bereiken we gezamenlijk het bedrag wat gestort zou moeten worden als de aanvraag voor het zonnepark wel na oprichting van het fonds had plaatsgevonden. Wij doen dit als gemeente zodat er een mooi start bedrag is wat ten goede komt aan initiatieven vanuit de gemeenschap,” licht wethouder Duurzaamheid Hans Heddes toe. “Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen de mogelijkheid krijgen voor duurzame initiatieven. Met dit fonds en onze eenmalige bijdrage hierin hopen wij hier een goede aanmoediging aan te geven.”

 

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Schager Uitdaging

Dankzij de vrijwillige bijdrage van Kolksluis Solar B.V. en de eenmalige bijdrage van de gemeente Schagen kunnen er vanuit het fonds projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, circulaire economie of vergroening van de leefomgeving in de omgeving van een zonnepark worden ondersteund. Iedere bewoner, instelling, vereniging, stichting en bedrijf kan een duurzaam initiatief indienen ongeacht de ontwikkelingsfase. De initiatieven moeten een maatschappelijk doel in de omgeving van het zonnepark hebben, aansluiten bij de doelstellingen van het fonds en voldoen aan de fondscriteria. Meer informatie hierover is te vinden op www.schageruitdaging.nl.

 

Vanaf 2 december is via www.schageruitdaging.nl aanvullende informatie te vinden over o.a. de fondscriteria en de wijze waarop een aanvraag ingediend kan worden.

Deel het bericht:
"Eerste bijdrage ‘Fonds zonneparken Schagen’ tijdens feestelijke opening"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Scroll naar boven