Bijdrage vergroenen IJsclub Sint Maarten uit Zonneparkfonds

12 november 2021

Woensdag 10 november was het feest! Het was namelijk Boomfeestdag bij Vereniging IJsclub in Sint Maarten. De IJsclub ontving een bijdrage van € 3.500,- vanuit het Zonneparkfonds gemeente Schagen. Frans Kroes van Vereniging IJsclub Sint Maarten nam de cheque in ontvangst van Henk van Zanten en Jolijn van Dijk van de Schager Uitdaging. De Schager Uitdaging beheert het fonds. De bijdrage is bestemd voor de ontwikkeling van Groenplan IJsbaan de Veert. Het gebied wordt duurzamer gemaakt door meer groen en insecten. Om dit te vieren gaf OBS de Zwerm samen met wethouder Joke Kruit het startsein voor de boomfeestdag.

Boomfeestdag
Tijdens de Boomfeestdag plantten leerlingen van OBS de Zwerm bloemen en hagen. Ook het ondersteuningsteam van gemeentewerken hielp mee met planten. De nestkasten en kleine insectenhotels zijn gemaakt door zorgatelier de Iep. Ook zijn er grote boomstronken omgebouwd tot grote insectenhotels.
Het project wordt met vrijwilligers gerealiseerd. Er zijn al 9 vrijwilligers die meehelpen met het reguliere onderhoud. Landschap Noord-Holland ondersteunt bij het vinden van vrijwilligers en het lenen van onderhoudsgereedschappen.

Meer groen en insecten
Het Groenplan IJsbaan de Veert bestaat uit het aanplanten van bloemen, hagen en kruidenweide. Ook komt er een bijeninformatiepunt met twee bijenvolken. De dijkgedeeltes waar de knotwilgen komen te staan worden begroeid met inheemse kruidenvegetatie. Er zijn twee parkbanken door de gemeente geschonken. Deze worden langs de wandelroute geplaatst met uitzicht op de baan en het achterliggend landschap met de knotwilgen, dijk en Schoorlse duinen. Het wordt een ontmoetingsplek voor wandelaars en groenliefhebbers. Komend voorjaar worden stekken geplant van de rode knotwilgen die bij het Schager wiel staan.

Aanvraag indienen bij het Zonneparkfonds?
Het Zonneparkfonds gemeente Schagen ondersteunt projecten en initiatieven op allerlei gebieden. Waaronder energiebesparing, duurzame energie, circulaire economie of vergroening in de omgeving van zonneparken. De initiatieven moeten een maatschappelijk doel in de omgeving van zonneparken hebben, aansluiten bij de doelstellingen van het fonds en voldoen aan de fondscriteria.

“Heb jij een goed idee om op een duurzame manier energie op te wekken of juist te besparen? Of een plan gericht op vergroening van de leefomgeving of circulaire economie? Heb jij altijd al een moes- of pluktuin willen beginnen waar de hele buurt van kan genieten? Heb jij een idee voor het hergebruik van materialen? Geen duurzaam idee is te gek”, aldus Jolijn van Dijk van de Schager Uitdaging.

Het fonds kent per jaar twee aanvraagrondes. Op dit moment kunnen er aanvragen ingediend worden t/m 1 mei 2022. Meer info over het fonds, de procedure, de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op: https://www.schageruitdaging.nl/zonnepark-fonds/. Een commissie bestaande uit bestuursleden van de Schager Uitdaging en medewerkers van de gemeente Schagen beoordelen de aanvragen.

Deel het bericht:
"Bijdrage vergroenen IJsclub Sint Maarten uit Zonneparkfonds"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoeken

Het laatste nieuws

Scroll naar boven